Informace o nás

 

Radost pro všechny, zapsaný spolek  byl založen původně jako občanské sdružení v roce  2009, od počátku je úzce napojen na ZŠ Kájov. Prvotním cílem bylo organizování letních táborů pro děti, postupně se přidaly i další akce. Pravidelně pořádáme dětský karneval, letní tábor, v loňském roce pak nově malý  Vánoční jarmark a letos v únoru zimní pobyt pro děti na Šumavském Špičáku. Nově se zaměříme i na pořádání  i kreativních dílen  pro děti i dospělé, proběhly dvě dílny drátování.

V současné době má sdružení 17 členů z řad rodičů současných či bývalých žáků naší školy a pár nadšenců, kteří s námi jezdí na zimní a letní pobyty. Předsedkyní sdružení je paní Petra Michálková, místopředsedou Marie Michálková. Činnost je kontrolována kontrolní komisí ve složení paní Mgr. Lenka Štrbková, paní Edita Sojková a paní Markéta Schneedorferová.

 

Naše hlavní cíle:

  • organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže - důraz klademe na  integraci zdravotně postižených dětí, zaměřujeme se i na děti z problematických sociálních skupin a neorganizované děti a mládež (prevence sociálně patologických jevů a kriminality mládeže, protidrogová prevence);
  • pořádání jednodenních, víkendových akcí
  • pořádání letních a zimních pobytových akcí
  • podpora kulturního vyžití dětí
  • příprava tělovýchovných, kulturních a dalších programů pro děti, rodiče, obyvatele Kájova

 

Finanční zajištění:

Finanční prostředky získáváme z členských příspěvků (50 Kč za rok), dalším zdrojem jsou pak cílené příspěvky od Obce Kájov (na základě žádostí jsme dostali příspěvky na dětské karnevaly, letní tábor na Zátoni  a zimní pobyt na Špičáku u Železné Rudy).